Gói dịch vụ & Bảng giá

Chúng tôi cung cấp gói tùy chọn cho doanh nghiệp. Đối với bản Beta, dịch vụ cung cấp miễn phí 100%

Gói cơ bản (giá theo từng lượt truy cập)

Miễn phí

0 $

Truy cập ít hơn 60.000 lượt

Cộng thêm

0.35 $

Truy cập 1000 lượt tiếp theo

Gói cơ bản
(Áp dụng cho bản Web và Mobile)

 • Bản đồ trên nền tảng Web
 • Bản đồ trên nền tảng Mobile
  • Dữ liệu 2D, 3D
  • Thời tiết, thời gian thực
Các dịch vụ tương ứng
 • Địa điểm
 • Danh mục địa điểm
 • Địa điểm xung quanh
 • Tối ưu hóa kết quả
 • Chuyển đổi tọa độ (mã hóa địa lý)
 • Chỉ đường
 • Chỉ đường theo nhiều hướng và nhiều phương tiện
 • Tối ưu hóa kết quả

Gói hỗ trợ

Cộng thêm

20 $

Mỗi giờ

Các dịch vụ bổ sung
 • Dựng không gian thực tế ảo VR360
 • Xây dựng đối tượng 3D
 • Công cụ chỉnh sửa basemap
 • Người dùng tự tải các đối tượng 3D lên bản đồ

THÊM THÔNG TIN

Map4D cam kết cung cấp các gói dịch vụ cao cấp phù hợp cho doanh nghiệp. Nếu bạn muốn được hỗ trợ nhiều hơn về các dịch vụ của Map4D hoặc muốn hợp tác phát triển, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.